Welkom | Welcome

(English below)

GatewayX is een dienstverlener op het gebied van netwerk engineering, beveiliging, architectuur, beheer en consultancy.

Wij zijn gespecialiseerd in het ontwerpen, installeren en integreren van nieuwe netwerkinfrastructuren en oplossingen. En tevens het beveiligen, hardenen, migreren, verbeteren, problemen oplossen, uitbreiden, beheren, optimaliseren, standaardiseren en vernieuwen van bestaande netwerkomgevingen voor kantoren, data centers, campus omgevingen, branche vestigingen, cloud omgevingen, industriele plants, mobiele vestigingen en thuiswerken.

Onze gecertificeerde netwerk (security) engineers zijn resultaat gericht en ruim ervaren met hoog-kritische netwerken van nationale en internationale klanten in de financiële, industriële, telecom en dienstverlening sectoren. Wij begrijpen wat “business critical” inhoudt en dat uw bedrijf 7×24 op een stabiel, veilig en goed presterend netwerk moet kunnen rekenen.

Wij werken op contract- en projectbasis.

Neem voor meer informatie contact met ons op.


GatewayX provides services in the area of network engineering, security, architecture, management and consultancy.

We are specialized in designing, installation and integration of new network infrastructures and solutions. And to secure, harden, migrate, improve, troubleshoot, expand, manage, optimize, standardize and life cycle of existing network environments for offices, data centers, campus environments, branches, cloud infra, industrial plants, mobile branches and remote workers.

Our certified network (security) engineers are result-driven and highly experienced with high-critical networks for national and international clients in the financial, industrial, telecom and services industries. We understand the meaning of “business critical” and the need for your company to rely 7×24 on a stable, secure and high performing network environment.

We work on fixed-term contracts and projects.

Please contact us for more information.